Er support- och serviceleverantör i Forsknings- och Laboratoriemiljö N4 Sverige AB Södertälje Science Park

 

Professionell projektledning

El-Team projektledningskompetens kombinerad med vår kunskap inom projektering, konstruktion och installation ger kunden ett heltäckande erbjudande inom process- och automationsprojekt.

Samordning och helhetstänk

El-Team erbjuder kunden en helhetslösning där vi genomför projekt utifrån samordningmetoden. Vi projektleder, projekterar och konstruerar samtidigt som vi installerar. En genomförandemetod utifrån detta skapas för det enskilda fallet, för att på bästa sätt uppnå det optimala flödet för projektets genomförande.

Kunskap och engagemang

El-Team erbjuder personal med stort engagemang, gedigen kunskap och lång erfarenhet till alla delar som behövs i ett projekt.