Er support- och serviceleverantör i Forsknings- och Laboratoriemiljö N4 Sverige AB Södertälje Science Park

 

Kontroll och säkerhet

El-Teams kompetens inom elkontroll kombinerad med vår kunskap inom projektering, konstruktion och installation säkerställer den färdiga anläggningen, vilket ger kunden ett heltäckande erbjudande inom process- och automationsprojekt.

Samordning och helhetstänk

El-Team erbjuder i våra uppdrag att det ingår att identifiera, analysera och värdera organisatoriska och tekniska risker, hot och sårbarheter som kan tänkas påverka den upplevda tryggheten och säkerheten.

Kunskap och engagemang

El-Team tar ett helhetsansvar och kombinerar lokal närvaro och kompetens.