Er support- och serviceleverantör i Forsknings- och Laboratoriemiljö N4 Sverige AB Södertälje Science Park

 

Design och Konstruktion

Helhetssyn och samverkan står i fokus för all vår verksamhet. El-Team arbetar i tidiga skeden med design, konstruktion och dokumentation för att minimera störningar i projekten. Våra uppdrag omfattar alla typer av projekt inom forsknings- och tillverkningsindustrin och de omfattar hela kedjan från idé till drifttagning. 

Samordning och helhetstänk

El-Team upprättar kompletta systemhandlingar och förfrågningsunderlag för ny- och ombyggnation av process- och automationsanläggningar. Vi gör förstudier för att ge er kunskap och förståelse om hur anläggningen kan optimeras.

Kunskap och engagemang 

El-Team erbjuder personal med stort engagemang, gedigen kunskap och lång erfarenhet till alla delar som behövs i ett projekt.