Er support- och serviceleverantör i Forsknings- och Laboratoriemiljö N4 Sverige AB Södertälje Science Park
 • N4 utvecklar synen på resurs- och flödeseffektivitet

  Vi hjälper er att ta sig från visioner, mål och mätetal till att verkligen sätta detta på plats i hela verksamheten så att man skapar en hållbar utveckling från ledningen till medarbetaren.

 • N4 utvecklar synen på resurs- och flödeseffektivitet

  Vi hjälper er att ta sig från visioner, mål och mätetal till att verkligen sätta detta på plats i hela verksamheten så att man skapar en hållbar utveckling från ledningen till medarbetaren.

 • N4 utvecklar synen på resurs- och flödeseffektivitet

  Vi hjälper er att ta sig från visioner, mål och mätetal till att verkligen sätta detta på plats i hela verksamheten så att man skapar en hållbar utveckling från ledningen till medarbetaren.

Lean Services

 

Hur ska vi ta företaget till nästa nivå?

Lean för tjänster

N4 hjälper er att ta sig från visioner, mål och mätetal till att verkligen sätta detta på plats i hela verksamheten så att man skapar en hållbar utveckling från ledningen till medarbetaren.

- Här använder vi bl.a. förhållningssätt utifrån Lean filosofi, metoder och verktyg.
- Vi utvecklar synen på resurs- och flödeseffektivitet, hur fungerar det?
Våra tjänster baseras på hur kunden får detta att fungera i praktiken samtidigt som man utvecklar ledarskapet och tjänsten/produkten.
”Alltid vara uppdaterad på hur min kund mår”


Implementera Lean filosofi i verkligheten.
- Anlita våra erfarna coacher som kan ”Lean för Service” och som bistår kunden med implementeringen 

 

Varför investera i detta?

 • Om oss på N4

  Många företag har ett behov av att utveckla sin produkt/leverans och i jakten på att lyckas använder man i vissa fall ”lean”, det ska vara bra har vi hört? Det startas upp olika projekt och aktiviteter i alla möjliga former som t.ex. ”lean projekt”, omorganisation, anställning av ”lean” utbildad personal, anlitande av dyra konsulter som är ska vara experter m.m. här startar en resan som är och kan vara svår att hantera samtidigt som man vill ha resultat (oftast ekonomiska) med ett rasande tempo. Här gäller det att få hjälp med planering och struktur för att inte hamna i situationen att investeringarna försvinner utan resultat. Det kan även vara så att man har kommit till läget att resan har pågått under en tid och man har en hel del redan på plats t.ex. 5S, visuell planering och lean coacher, men man kommer inte vidare med att få förbättringsarbetet som en del av det dagliga arbetet, man står still och utvecklingsfasen stannar upp. Det är i detta läge som N4 är den optimala partnern som hjälper er att komma vidare.

  ”Hur blir vi anpassningsbara med framtiden?"

 • Om oss på N4

  N4 hjälper kunder att ta sig från visioner, mål och mätetal till att verkligen sätta detta på plats i hela verksamheten så att man skapar en hållbar kontinuerlig utveckling från ledningen till medarbetaren. Inom N4 finns mångårig erfarenhet av att implementera detta inom service och underhåll, våra ledare är delaktiga, engagerade, motiverade och har implementerat och utvecklat flödes- och resurseffektivitet i verkligheten. Erfarenheten bygger både på ledarskap där vi alla har varit chefer i små och stora organisationer samt leveransansvariga som konsulter/lärare till andra organisationer.

  Vi har dokumenterade resultat som är ”best in class” samt varit det goda exemplet på hur detta fungerar i en serviceorganisation, vi har även ingått som studiemedel i andra leverantörers lean utbildningar.

  ”Lite bättre”

 • Hur gör N4?

  N4 bistår kunden med utbildning, stöd och lärande under tiden som förändringen sker och kunden är den som utför och äger förbättringsarbetet för att få en hållbar förändring som driver framåt efter att N4 har lämnat.
  • Våra tjänster baseras på hur kunden får detta att fungera i praktiken samtidigt som man utvecklar ledarskapet och tjänsten/produkten
  • Vår erfarenhet att utbilda både ledning och utförare gör att vi kan erbjuda en anpassad utbildning utifrån era behov.
  Vi fokuserar på sättet att tänka och agera utifrån er leverans, hur man går från en ekonomiskt styrd organisation till en leveransstyrd organisation.
  • Här använder vi bland annat förhållningssätt utifrån Lean filosofi, metoder och verktyg.

  Genom att arbeta med ett nytt sätt att se på sin leverans skapar vi möjlighet att från ledarskap till utförande se det som skapar värde.
  • Vi skapar en förbättringsmiljö där ni expanderar er leverans och minimerar det som påverkar era kunder negativt.

  Med det nya arbetssättet skapas förutsättningar att nå nya mål, expansion av leverans och ekonomiska resultatet utöver det vanliga.
  Det är inte ekonomin som styr framgången, det är hur vi gör sakerna som styr att vi får framgången.

  ”Alltid vara uppdaterad på hur min kund mår”

 • Vad gör N4 unikt?

  N4 är både leverantör av management utbildningar för flödes- och resurseffektivitet samtidigt som vi levererar service, drift och underhåll inom Scientific & Industrial Services.
  • Här kombinerar vi erfarenheterna från olika typer av leveranser i verkligheten samtidigt som vi lever som vi lär utifrån lean filosofin.
  • Vi samarbetar med föreläsare som har erfarenhet och expertkunskap från forskning om hjärnan och hur människan påverkas vid förändringar.

  ”Vi både utför och utvecklar vår leverans”

 • Utbildning & träning

  Här använder vi ett koncept utifrån att öppna blicken och uppfattning på vad som skapar värde i leveransen, det är avgörande att starta arbetet med ledningen och ledarna är de viktigaste deltagarna utifrån att sprida förståelsen och kunskaperna i organisationen.
  Här lägger vi största tiden på att få en ökad förståelse och kunskap för att sedan gå vidare ner i organisationen och tillsammans realiseras era mätbara effektiva mål/mätetal med hjälp av de nya kunskaperna. Konceptet är beprövat och kallas ”train the trainer” och metoden är 842.
  • Utbildningspaketen finns i olika varianter, längder och behovs anpassas utifrån storlek på organisation och tidigare erfarenheter.

  ”Se nytt, kreativ, växa”

 • Inspirationsdag

  Varför kan det vara bra?
  Att starta en förändringsresa utifrån hur man ska se på sin leverans för att skapa nya möjligheter är inte lätt och hur ska jag förhålla mig till detta när jag redan har fullt upp?
  • Vi håller inspirationsföreläsningar om
  – erfarenheter från hur vi har skapat en utvecklingsmiljö, vilka resultat som har uppnåtts, hur vi blir en attraktivare arbetsplats?
  – hur påverkas hjärnan och varför reagerar vi på olika sätt i förändringsprocesser.
  Här skapar vi förståelse för varför ska vi investera i detta samt kunskap om hur vi påverkas och tar till oss av förändringar samtidigt som det är en injektion av kunskap som skapar en nyfikenhet och hunger efter mer.

  ”Hur skapar man rätt förutsättningar”

 • Samarbete över gränser

  För att kunna erbjuda er den absolut bästa och senaste lösningen så samarbetar vi med forskare och föreläsare från världsledande institut och universitet.

  ”Utveckling = Framgång”

 

För beskrivning och specifikation av tjänster samt råd och tips se tjänsteportföljen nedan: