Behöver du hjälp med Tekniker? Installatörer? Forskare? Specialister?

Support och serviceleverantör i forsknings- och laboratoriemiljö

Industrial Services

Kundanpassade ellösningar inom process- och tillverkningsindustrin

Scientific Services

Vi är forskarens
allt-i-allo! Från daglig support till akuta ärenden.

Consulting Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Er support- och serviceleverantör i forsknings- och tillverkningsindustrin

N4 ger sina kunder kostnadseffektiv support samt drift och underhåll av system och utrustningar inom forskning- och tillverkningsindustrin.

N4 leverera service och underhåll, samtidigt som man utvecklar och förbättrar rutinerna, vilket skapar mer tid för våra kunderna att lägga på sin kärnverksamhet.

Detta ger en balans mellan högsta driftstillgänglighet och lägst kostnad på lång sikt.

”Lite bättre varje dag.”

Det som gör N4 unika är att vi är leverantörsoberoende. Vi tar ansvar för hela behovet av service, drift och underhåll. Vi arbetar alltid aktivt med att minska kundernas totala drift och underhållsbudget. 

Kundfokus – Kvalitet

Kvalitet för oss är att inte slösa med kundens resurser

Resurs- och Flödeseffektivitet – Arbetssätt

Varje medarbetare hos N4 har två uppgifter, man utför sin arbetsuppgift samtidigt som man är med och utvecklar sin arbetsuppgift.

Engagerade Medarbetare – Resultat

Resultat får vi genom att fokusera på utveckling av personal, arbetssätt och vår leverans.

0
Kronor sparart åt våra kunder

Kontakta oss för rådgivning

Genom att leverera utvecklingsarbete och samtidigt tillhandahålla service och underhåll ur ett livscykel inriktat perspektiv skapar vi mer tid för kunden att lägga på sin kärnverksamhet samtidigt som balans mellan högsta drifttillgänglighet och lägsta kostnad skapas på lång sikt.