• Svenska
 • Design & Konstruktion

  Design & Konstruktion

  Helhetssyn och samverkan står i fokus för all vår verksamhet.
  Elteam är med tidigt i projekten med design, konstruktion och dokumentation detta för att minimera störningar senare i projekten.
  Våra uppdrag omfattar hela kedjan från idé till drifttagning. 

  Samordning och helhetstänk

  El-Team upprättar kompletta systemhandlingar och förfrågningsunderlag för ny- och ombyggnation av process- och automationsanläggningar. Vi gör förstudier för att ge er kunskap och förståelse om hur anläggningen kan optimeras.

  Kunskap och engagemang 

  El-Team erbjuder personal med stort engagemang, gedigen kunskap och lång erfarenhet till alla delar som behövs i ett projekt.