• Svenska
 • Elkontrollant

  Elkontrollant

  Kontroll och säkerhet

  Med Elteams kompetens inom elkontroll kombinerad med kunskapen inom projektering, konstruktion och installation säkerställer den färdiga anläggningen.

  Samordning och helhetstänk

  I Elteams erbjudande ingår det att identifiera, analysera och värdera organisatoriska och tekniska risker, hot och sårbarheter som kan tänkas påverka den upplevda tryggheten och säkerheten.

  Kunskap och engagemang

  Elteam tar ett helhetsansvar och kombinerar kompetens med lokal närvaro.