• Svenska
 • Process & Automation

  Process & Automation

  Professionell installation

  Elteam installerar styr- och reglerteknik för alla typer av processer inom forsknings- och tillverkningsindustrin. Vår installationskompetens kombinerad med vår kunskap inom projektering och konstruktion ger kunden ett heltäckande erbjudande inom process- och automationsprojekt.

  Samordning och helhetstänk

  Projekten börjar oftast med en idé eller ett önskemål från kunden som vi sedan projekterar och konstruerar samt installerar till driftsatt anläggning.

  Elteam erbjuder kunden en helhetslösning där vi genomför projekt utifrån samordningmetoden. Elteam projektleder, projekterar och konstruerar samt installerar. En genomförandemetod utifrån detta skapas för det enskilda fallet, för att på bästa sätt uppnå det optimala flödet för projektets genomförande.

  Kunskap och engagemang

  Elteam erbjuder personal med stort engagemang, gedigen kunskap och lång erfarenhet till alla delar som behövs i ett projekt.