• Svenska
 • Projektledning

  Projektledning

  Professionell projektledning

  Elteam projektledningskompetens kombinerad med vår kunskap inom projektering, konstruktion och installation ger kunden ett heltäckande erbjudande inom process- och automationsprojekt.

  Samordning och helhetstänk

  Elteam erbjuder kunden en helhetslösning där vi genomför projekt utifrån samordningmetoden. Vi projektleder, projekterar och konstruerar samtidigt som vi installerar. En genomförandemetod utifrån detta skapas för det enskilda fallet, för att på bästa sätt uppnå det optimala flödet för projektets genomförande.

  Kunskap och engagemang

  Elteam erbjuder personal med stort engagemang, gedigen kunskap och lång erfarenhet till alla delar som behövs i ett projekt.