• Svenska
 • Kalibrering av termometrar

  Vi erbjuder kalibrering av traditionella min/max-termometrar och dataloggande termometrar (temploggar).

  I tjänsten ingår:

  • batteribyte
  • kalibrering
  • kalibreringsbevis

  Statistik- och larmfunktioner kontrolleras inte.

  Rätt temperatur vid läkemedelsförvaring

  Termometrar som används i det dagliga arbetet med temperaturkontroll vid läkemedelsförvaring ska kalibreras årligen enligt GMP. Kalibreringen utförs genom en jämförelse mellan termometern och en referenstermometer med spårbar hög noggrannhet.

  Temperaturgränser för förvaring av läkemedel och råvaror:

  • Rumstemperatur +15°C till +30°C (vissa läkemedel ska förvaras vid högst 25°C)
  • Sval +8°C till +15°C (endast för vissa råvaror)
  • Kyl +2°C till +8°C
  • Frys högst -15°C

  Temperaturer ska kontrolleras på relevanta platser i alla utrymmen där läkemedel förvaras (LVFS 2009:9). För att säkerställa kontrollen i en kyl rekommenderar vi att två oberoende monitorerande termometrar används och att den ena placeras på den kallaste godkända hyllplatsen för läkemedelsförvaring.

  Traditionell min/max-termometer

  De brukstermometrar som normalt används är traditionella min/max-termometrar med en intern (indoor) givare och en extern (outdoor) givare. Den externa givaren används vanligtvis för temperaturmätning i rum, kyl och frys. Den kalibreras vid sitt användningsområdes temperaturgränser. Den interna givaren får bara användas för mätning av rumstemperatur och kalibreras därför vid en temperatur i området 20- 25°C. Vid användning i kyl och frys ska den externa givaren placeras i en liten behållare till exempel ett provtagningsrör med 10 ml glycerol eller något annat temperaturdämpande medel.

  Termometerns kvalitet

  Termometern får ha en felvisning för den externa givaren, inklusive temploggens sladdlösa externa sensor, på högst ±1,0°C med mätosäkerheten:

  • ±0,2°C i kyl, sval och rumstemperatur
  • ±0,4°C i frys

  Felvisningen för den interna givaren (endast för rumstemperatur) får vara högst ±2,0°C med mätosäkerheten ±1,0°C.

  Vill du veta mer?

  Kontakta: Mattias Gutung