N4KS1211 Kund

PLANERA tillsammans med N4 ledning

 • Tjänstebehov
    – Kompetensprofil på personalen
    – Materialkrav på leveranser
 • Förändringsbehov

UTFÖR/TESTA

 • Avtalstyper
   – Ramavtal med Allmänna villkor som bilaga
     (inkl. uppföljningsrutiner, bet. schema, uppförandekod mm)
   – Kvalitetsavtal (transport)
   – Serviceavtal (EMS & kvalitet)
 • Eventuellt: Nyrekrytering N4; Ny partner/leverantör
 • Pulstavlor implementeras (hos kund efter önskemål)

UPPFÖLJNING
Leveranspuls (dagligen eller minst veckovis)
Ledningspuls & Förbättringspuls (veckovis / månadsvis)
N4 ledning + Kund leveransuppföljning (enligt avtal /önskemål)
N4 kund ’Notes’ uppdateringar (månadsvis)

FÖRBÄTTRA
Förbättringspuls (1/mån) A3:an underlag