• Svenska
 • N4KS1211 Kund

  PLANERA tillsammans med N4 ledning

  • Tjänstebehov
     – Kompetensprofil på personalen
     – Materialkrav på leveranser
  • Förändringsbehov

  UTFÖR/TESTA

  • Avtalstyper
    – Ramavtal med Allmänna villkor som bilaga
      (inkl. uppföljningsrutiner, bet. schema, uppförandekod mm)
    – Kvalitetsavtal (transport)
    – Serviceavtal (EMS & kvalitet)
  • Eventuellt: Nyrekrytering N4; Ny partner/leverantör
  • Pulstavlor implementeras (hos kund efter önskemål)

  UPPFÖLJNING
  Leveranspuls (dagligen eller minst veckovis)
  Ledningspuls & Förbättringspuls (veckovis / månadsvis)
  N4 ledning + Kund leveransuppföljning (enligt avtal /önskemål)
  N4 kund ’Notes’ uppdateringar (månadsvis)

  FÖRBÄTTRA
  Förbättringspuls (1/mån) A3:an underlag