• Svenska
 • N4KS1211 Myndighet

  PLANERA
  Identifiera myndighetskrav utifrån

  • Kundens behov
  • N4 behov

  UTFÖR/TESTA

  • Inkludera i Avtal & Villkor
  • Inkludera i Årsplaneringen
  • Säkerställ kompetens – personal & partners/leverantörer

  UPPFÖLJNING

  • Direkt – områdesansvarig (kvartal & årligen)
  • Indirekt – Pulstavlor (L & P)
  • Rapporter (hos kund & N4)
  • Audit (internt & externa)

  FÖRBÄTTRA
  Förbättringspuls & A3:an