• Svenska
 • N4KS1211 N4

  Övergripande processen inom FÖRETAGET N4

  PLANERA 
  Frekventa möten

  • Diskutera BEFINTLIGA och NYA Kunder, Personal, Leverantörer
  • UNDERHÅLL & UTVECKLING av företaget

  UTFÖRA/TESTA

  • Skrivna RUTINER: SOPar (myndighetsfokus) Interna (kundfokus)
  • MALLAR för Rekryteringar
      – Uppföljningar av *Personal, *Kund, *Partners
      – Avtal för *Personal, *Kund, *Partners
      – Offerter
  • PULSMÖTEN & Pulstavlor
  • DOKUMENTATION underhållsrutiner/planering
      – NOTES anteckningar
      – *Numrering, *Backup, *Arkivering

  UPPFÖLJNING 
  Ledningspuls – Personal (ink SHM via MMP) & Kund 1/vecka
  Strategimöte 2/år
  Personalmöten 2/år
  Myndigheter – vid identifierat behov

  FÖRBÄTTRA 
  Förbättringsmöte 1/mån – A3:an & PICK prioritering