N4KS1211 N4

Övergripande processen inom FÖRETAGET N4

PLANERA 
Frekventa möten

 • Diskutera BEFINTLIGA och NYA Kunder, Personal, Leverantörer
 • UNDERHÅLL & UTVECKLING av företaget

UTFÖRA/TESTA

 • Skrivna RUTINER: SOPar (myndighetsfokus) Interna (kundfokus)
 • MALLAR för Rekryteringar
     – Uppföljningar av *Personal, *Kund, *Partners
     – Avtal för *Personal, *Kund, *Partners
     – Offerter
 • PULSMÖTEN & Pulstavlor
 • DOKUMENTATION underhållsrutiner/planering
     – NOTES anteckningar
     – *Numrering, *Backup, *Arkivering

UPPFÖLJNING 
Ledningspuls – Personal (ink SHM via MMP) & Kund 1/vecka
Strategimöte 2/år
Personalmöten 2/år
Myndigheter – vid identifierat behov

FÖRBÄTTRA 
Förbättringsmöte 1/mån – A3:an & PICK prioritering