N4KS1211 Partner/Leverantör

PLANERA

Val av partners/leverantörer utifrån:

 • N4:s behov
 • Kundens behov
 • Lokal och regional anknytning
 • Kvalitet – Referenser

UPPFÖLJNING

 • Ramavtal inkl. allmänna villkor
 • Partnerskapsavtal
 • Sekretessavtal
 • Uppförandekod

UTFÖR/TESTA

 • Direkt uppföljning – anteckningar i ’Notes’ (kvartal & årlig)
 • Indirektuppföljning – leveranspuls (genom kunden) & A3:an

FÖRBÄTTRA

 • Reglering via avtal – förändra / förnya / säg upp
 • Identifiera nya partners/leverantörer