• Svenska
 • N4KS1211 Partner/Leverantör

  PLANERA

  Val av partners/leverantörer utifrån:

  • N4:s behov
  • Kundens behov
  • Lokal och regional anknytning
  • Kvalitet – Referenser

  UPPFÖLJNING

  • Ramavtal inkl. allmänna villkor
  • Partnerskapsavtal
  • Sekretessavtal
  • Uppförandekod

  UTFÖR/TESTA

  • Direkt uppföljning – anteckningar i ’Notes’ (kvartal & årlig)
  • Indirektuppföljning – leveranspuls (genom kunden) & A3:an

  FÖRBÄTTRA

  • Reglering via avtal – förändra / förnya / säg upp
  • Identifiera nya partners/leverantörer