N4KS1211 Personal

PLANERA
Kompetensprofil (N4- & Kundbehovsstyrd)
Intervjumall

UTFÖR/TESTA
Anställningskontrakt och relevant utbildning:

 • Handbok (N4 intern)
 • Utbidningsplan med tex Standard Solution Group (SSG) & GXP
 • eventuell Kundspecifik utbildning

Anställningsrutiner:

 • Introduktion till arbetsplatsen
 • Checklista, Rollbeskrivning, Uppförandekod, Sekretessavtal
 • Unik anställnings-ID, signatur

UPPFÖLJNING

 • Medarbetare/chef samtal
 • arbetsuppföljning & planering (veckovis)
 • Nya rutiner: genomgång & signering
 • MMP (månadsvis)
 • Medarbetarutvecklingssamtal (årlig)
 • A3:an
 • Personalmöten

FÖRBÄTTRA
Kontinuerlig utbildning (intern & extern)
Uppdatering CV
Uppdatering kompetensprofil hos individen & N4