• Svenska
 • N4KS1211 Personal

  PLANERA
  Kompetensprofil (N4- & Kundbehovsstyrd)
  Intervjumall

  UTFÖR/TESTA
  Anställningskontrakt och relevant utbildning:

  • Handbok (N4 intern)
  • Utbidningsplan med tex Standard Solution Group (SSG) & GXP
  • eventuell Kundspecifik utbildning

  Anställningsrutiner:

  • Introduktion till arbetsplatsen
  • Checklista, Rollbeskrivning, Uppförandekod, Sekretessavtal
  • Unik anställnings-ID, signatur

  UPPFÖLJNING

  • Medarbetare/chef samtal
  • arbetsuppföljning & planering (veckovis)
  • Nya rutiner: genomgång & signering
  • MMP (månadsvis)
  • Medarbetarutvecklingssamtal (årlig)
  • A3:an
  • Personalmöten

  FÖRBÄTTRA
  Kontinuerlig utbildning (intern & extern)
  Uppdatering CV
  Uppdatering kompetensprofil hos individen & N4