Lean Services

Lean Services

N4 kan resurs och flödeseffektivitet för tjänsteföretag

N4:s tjänster baseras på hur kunden får lean filosofin att fungera i praktiken samtidigt som man utvecklar ledarskapet och tjänsten/produkten.

Vi utvecklar synen på resurs- och flödeseffektivitet, hur fungerar det och vad skapar värde?
Vi implementerar förbättringsarbetet och ett signalsystem som säkerställer leveransen.

Att lyckas = att skapa utrymme för förbättring och utveckling

Glöm dyra investeringar?

Många företag har ett behov av att utveckla sin produkt/leverans och i jakten på att lyckas använder man i vissa fall lean, ”det ska vara bra har vi hört?”
Här gäller det att få hjälp med planering och struktur för att inte hamna i situationen att investeringarna försvinner utan resultat. Det kan även vara så att man har kommit till läget att resan har pågått under en tid. Man har en hel del redan på plats t.ex. 5S, visuell planering och lean coacher, men man kommer inte vidare med att få förbättringsarbetet som en del av det dagliga arbetet. Man står still och utvecklingsfasen stannar upp.

Det är i detta läge som N4 är den optimala partnern som hjälper er att komma vidare.

Lite bättre varje dag

Hur gör N4?

N4:s tjänster baseras på hur kunden får detta att fungera i praktiken, samtidigt som man utvecklar ledarskapet och tjänsten/produkten.
Vår erfarenhet att utbilda både ledning och medarbetare gör att vi kan erbjuda en anpassad utbildning utifrån kundens behov.
Vi fokuserar på sättet att tänka och agera utifrån kundens leverans, hur man går från en ekonomiskt styrd organisation till en leveransstyrd organisation.
Med det nya arbetssättet skapas förutsättningar att nå nya mål samt expansion med ekonomiska resultatet utöver det vanliga.

Det är inte ekonomin som styr framgången, det är hur vi gör/levererar som styr vår framgång

Varför välja N4?

Vi är både leverantör av utbildningar för flödes- och resurseffektivitet, samtidigt som vi är ett tjänsteföretag. Vi kombinerar erfarenheterna från olika typer av leveranser i verkligheten, samtidigt som vi lever som vi lär utifrån lean filosofin.

Inom N4 finns mångårig erfarenhet av att implementera detta inom tjänsteföretag, våra coacher är delaktiga, engagerade, motiverade och har implementerat och utvecklat flödes- och resurseffektivitet i verkligheten.
Vi har dokumenterade resultat som är ”best in class”, samt varit det goda exemplet på hur detta fungerar i en serviceorganisation.
Vi ingår även som studiemedel i andra leverantörers lean utbildningar.

Vi både utför och utvecklar vår leverans

Utbildning & träning

Utbildningspaketen behovsanpassas till kunden utifrån storlek på organisation och tidigare erfarenheter. Fokus är att öka förståelse och kunskap genom träning av ledare/chefer och därefter alla medarbetare. ”train the trainer” och metoden 842.

Inspirationsdag, varför kan det vara bra?
Att starta en förändringsresa utifrån hur man ska se på sin leverans för att skapa nya möjligheter är inte lätt och hur ska jag förhålla mig till detta när jag redan har fullt upp?
N4 håller inspirationsföreläsningar om:

  • Erfarenheter från hur vi skapar en utvecklingsmiljö
  • Vilka resultat som har uppnåtts, hur blir vi blir en attraktivare arbetsplats?
  • Hur påverkas hjärnan och varför reagerar vi på olika sätt i förändringsprocesser

Vi skapat förståelse för varför man ska investera i detta, samt kunskap om hur vi påverkas och tar till oss av förändringar, samtidigt är det en injektion av kunskap som skapar en nyfikenhet och hunger efter mer.

 Utveckling = Framgång