Sales Services

Se ett urval av den utrustning vi har till försäljning i menyn ovan.

Sales Services

Vi erbjuder kompetens för att säkerställa den optimala investeringen; från anskaffning till avyttring av instrument och utrustningar. Företag och organisationer genomgår ofta både expansion och förändringsfaser när man behöver säkerställa att man använder budgeterade pengar på bästa sätt.

Vi hjälper kunden att minimera investeringskostnaderna samt återföra kapital till kunden vid ändrat fokus eller ren avyttring för en fortsatt lönsam tillväxt. 

Vi medverkar till att investeringar och avveckling nyttjas på ett resurs- och kostnadseffektivt och hållbart sätt. Vi tar fram, föreslår och genomför framtida investeringar respektive avyttringar av instrument och utrustningar.

N4 säkerställer:

  • att kommande investeringar är de mest optimala för hela livscykeln.
  • rätt kostnad för drift och underhåll under livscykeln.
  • rätt val så att instrument och utrustningar säljs eller skrotas så att kunden kan friställa kapital.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att friställa kapital

Anlita oss för genomgång och analys av möjligheterna utifrån investering, installation, drift- och underhålls kostnader, försäljning, demontering, transporter, skeppning av utrustning och utformning av kontrakt m.m.