Support

Daglig tillsyn

Vi utför daglig support och akut service på labbet

Vi ronderar, levererar och fyller på förbrukningsvaror, kemikalier, lösningsmedel samt hanterar t.ex. kylmedia och gaser.

Skeppning

Vi utför även skeppning av material och dokument enligt lagar och förordningar där vi är certifierade enligt IATA.

Avfall

Vi hanterar sortering och transport samt säkerställer återvinning. Vi sköter sammanställning och rapportering av miljödata för kunden.

Kunskap och engagemang

Vi erbjuder personal med stort engagemang, gedigen kunskap och lång erfarenhet till alla delar som behövs i ett projekt.