Värdegrunder

Kvalitet (Kundfokus):

  • Vi är professionella och har en passion för kvalitet.
  • Vi levererar det vi lovar.
  • Vi är ett kvalitetsföretag och tänker totalkvalitet i allt vi levererar.
  • Kvalitet för oss är att inte slösa med kundens resurser

Arbetsätt (Resurs & Flödeseffektivitet):

Handlingar säger mer än ord. Alla våra medarbetare är skyldiga att agera och förväntas göra det. Vårt arbete innebär att se kundens behov och agera utifrån det. För att uppfylla detta ska varje medarbetare ständigt jobba med förbättringar av leveransen. Alla medarbetare har två arbetsuppgifter, utföra och utveckla sin arbetsuppgift

Resultat (Engagerade Medarbetare):

Vi mäter framgång på hur N4 växer och utvecklas i samarbetet med våra kunder, gamla som nya. Vi är inte en kostnad, vi är en del av kundens utveckling och vi utvecklar kundens investeringar utifrån hela livscykelkostnaden för den tjänst vi levererar. Resultat får vi genom att fokusera på utveckling av personal och arbetssätt (hur vi levererar)