• Svenska
 • Vårt företagserbjudande

  N4 ger sina kunder kostnadseffektiv support samt drift och underhåll av system och utrustningar inom forskning- och tillverkningsindustrin.

  Lite bättre varje dag.

  Rekrytering & Bemanning

  N4 erbjuder kompetens till företag för en fortsatt lönsam tillväxt.

  Vi säkerställer att du som kund får den bästa vägledningen och stöttningen när du bemannar och rekryterar inom våra affärsområden. Med kvalitet och kostnadseffektiva lösningar tar vi ansvar för hela rekryteringsprocessen så du och ditt företag kan fokusera på den egna verksamheten.

  Med snabba, flexibla och moderna lösningar skapar tillväxt för våra kunder. 

  Vi annonserar mycket och brett och når ut till många på kort tid för att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens till dig.

  Rätt person på rätt plats tillåter både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

  Linda Lindqvist, Roger Baakki & Thomas Widlund

  08-546 144 02, 08-546 144 01 & 08-546 144 04

  Våra värdegrunder

  Kundfokus – Kvalité

  Resurs- och flödeseffektivitet – Arbetssätt

  Engagerade medarbetare – Resultat

  Lite bättre varje dag

  Vi är inte en kostnad, vi är en del av kundens utveckling. Vi mäter inte framgång på ekonomiska resultat , vi mäter framgång på hur N4 växer och utvecklas i samarbetet med våra kunder.

  Vi har en passion för kvalitet och förbättringar. Vi leverera det vi lovar lite bättre varje dag.

  Forskning & Laboratorium

  Anlita en forskare, kemist eller laboratorieassistent  – för att driva arbetet inom olika process steg, analysera och utvärdera med lämpliga analysmetoder, rapportera avvikelser och bidra med förbättring.

  Service & Underhåll

  N4 erbjuder optimering av drift- och underhållsbudget, vi planerar och utför förebyggandeunderhåll samt akutservice. Anlita en servicetekniker eller serviceingenjör för att förbättra processen

  Produktion & Tillverkning

  Behöver du fylla på med operatörer, teniker eller ingenjörer. Tveka inte att höra av dig till oss då vi har flera bra kandidater tillgängliga med den kompetensen.

  Lager & Logistik

  Vi bemannar med lagerarbetare, truckförare och supportpersonal hos våra kunder. 

  Om- & tillbyggnad

  Vi har all kompetens inom projekt. Anlita en projektledare, konstruktör eller installatör för att få ett bra genomförande i projekt.

   

  IT

  IT tekniker och systemförvaltare är exempel på kompetens som våra medarbetare besitter inom IT området. 

  Administration

  Behöver du strukturera upp på företaget, få ordning på mallar och dokument, kanske ha någon som koordinerar möten och resor. Då har du kommit rätt – Anlita en administratör/assistent för att få ordning och reda. 

  Globala målen 2030

  Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030

  Med hjälp av de globala målen vill N4 vara med och bidra till att skapa en hållbar utveckling. Det betyder att vi idag måste leva på ett sätt som gör att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

  Kontakta oss: