Globala målen 2030

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030

Med hjälp av de globala målen vill N4 vara med och bidra till att skapa en hållbar utveckling. Det betyder att vi idag måste leva på ett sätt som gör att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.