• Svenska
  • Engelska

  Er support- och serviceleverantör i forsknings- och tillverkningsindustrin

  N4 ger sina kunder kostnadseffektiv support samt drift och underhåll av system och utrustningar inom forskning- och tillverkningsindustrin.

  Det som gör N4 unika är att vi är leverantörsneutrala. Vi tar ansvar för hela behovet av service, drift och underhåll.

  Samtidigt som N4 levererar skapar vi värde genom att utveckla och förbättra processer och rutinerna. Detta frigör resurser (tid och pengar) för våra kunderna att lägga på sin kärnverksamhet.
  Målet är alltid högsta driftstillgänglighet och vi arbetar alltid aktivt med att minska kundernas totala drift och underhållsbudget. 

  “Lite bättre varje dag.”

  • Kundfokus – Kvalitet

   Kvalitet för oss är att inte slösa med kundens resurser.

  • Resurs- och Flödeseffektivitet – Arbetssätt

   Varje medarbetare hos N4 har två uppgifter, man utför sin arbetsuppgift samtidigt som man är med och utvecklar sin arbetsuppgift.

  • Engagerade Medarbetare – Resultat

   Resultat får vi genom att fokusera på utveckling av personal och arbetssätt (hur vi levererar).

  Kontaktpersoner

  Andreas Glatkow

  Operation Manager Scientific Services Mälardalen

  08-546 144 20

  Kontakta oss för rådgivning

  Samtidigt som N4 levererar skapar vi värde genom att utveckla och förbättra processer och rutinerna. Detta frigör resurser (tid och pengar) för våra kunderna att lägga på sin kärnverksamhet.
  Målet är alltid högsta driftstillgänglighet och vi arbetar alltid aktivt med att minska kundernas totala drift och underhållsbudget.

  Kontakta oss