EMS

Om N4:s EMS-system

Har du koll på alla viktigt miljöer under dygnets alla timmar? Genom N4:s övervakningstjänter kan vi hjälpa dig att kvalitetsäkra din verksamhet. N4 erbjuder övervakning av miljö – inom forskning och utveckling, produktion, lagring och logistik. Vi hjälper dig att mäta och registrera all relevant data om omgivningsförhållandena på ett effektivt och tillförlitligt sätt, samt ser till att de uppmätta värdena är lagrade på ett centralt och säkert sätt. Allt i enlighet med FDA 21CFR Part 11 och EU:S GMP-förordning, bilaga 11. Med ständigt tillgänglig mätdata kan du analysera och utvärdera klimatet i kritiska områden och snabbt identifiera och agera om kritiska parametrar uppstår. N4 erbjuder även service och support av övervakningssystem så att du som kund alltid kan känna dig säker på att du har system som fungerar optimalt.

N4 ger dig den hjälp du behöver

N4 ger dig den support du behöver. Mätdatasystemet registrerar och analyserar kritiska omgivningsdata, ger omedelbara larm när gränsvärdena överskrids och hjälper dig att optimera dina processer. N4:s GxP-utbildade serviceteam stödjer dig i alla processteg:

Tillsammans definierar vi ett skräddarsytt servicekoncept i alla projektfaser och ser till att systemet fungerar i den dagliga driften.

Övervakningskoncept med extra hög mätsäkerhet

N4 använder testo Saveris CFR som är ett övervaknings-koncept som används där det krävs extra hög mätdatasäkerhet och som ger en enastående överblick av mätsystemet. Mätningarna sker med dataloggers i kombination med analog eller digital givare. Överföring från dataloggern till basen sker med radiosignal, Wifi-nät eller Lan-nät. Genom användargränssnittet får användaren en överblick i mätsystemet. Basstationen, som är hjärtat i systemet, finns ute hos kund och kan ta upp mätvärden från flera tusen olika kanaler för att sedan skicka ut larm till användaren om t.ex. temperatur, fukt eller belysningslarm.

Hur fungerar det?

Det finns två olika roller användare: Viewer är basrollen för användaren, och kan:

Den andra behörighet, User, har samma behörighet som Viewer, men kan kan även kvittera och signera larm. Som användare har man full kontroll över sina områden (t.ex. ett klimatrum), och kan se de givare som (t.ex. temperaturgivaren som sitter i klimatrum) är knutna till de områdena. Datan presenteras i listvy eller kartvy, och man kan skapa engångs- eller automatiska rapporter.

Intresseanmälan

Är du intresserad av våra övervakningstjänster? Fyll i formuläret så hör vi av oss