Kalibrering av termometrar & LogTags

Rätt temperatur vid läkemedelsförvaring

Termometrar & LogTags som används i det dagliga arbetet med temperaturkontroll vid läkemedelsförvaring ska kalibreras årligen enligt GMP. Kalibreringen utförs genom en jämförelse mellan termometern / LogTagen och en referenstermometer med spårbar hög noggrannhet.

Temperaturgränser för förvaring av läkemedel och råvaror:

• Rumstemperatur +15°C till +30°C (vissa läkemedel ska förvaras vid högst 25°C)
• Sval +8°C till +15°C (endast för vissa råvaror)
• Kyl +2°C till +8°C
• Frys högst -15°C

Temperaturer ska kontrolleras på relevanta platser i alla utrymmen där läkemedel förvaras (LVFS 2009:9). För att säkerställa kontrollen i en kyl rekommenderar vi att två oberoende monitorerande termometrar används och att den ena placeras på den kallaste godkända hyllplatsen för läkemedelsförvaring.

Traditionell min/max-termometer

De termometrar som normalt används är traditionella min/max-termometrar med en intern (room) givare och en extern (fridge) givare. Den externa givaren används vanligtvis för temperaturmätning i rum, kyl, sval och frys. Den kalibreras vid sitt användningsområdes temperaturgränser. Vid användning i kyl, sval och frys ska den externa givaren placeras i en liten behållare till exempel ett provtagningsrör med 10 ml glycerol eller något annat temperaturdämpande medel.

LogTag, Temperaturlogger med display -30°C till +60°C, utbytbart batteri

LogTag® temperaturlogger TRID-30-7R är avsedda för loggning vid transport och lagring av temperaturkänsliga varor eller andra generella mätuppdrag där man behöver kunna läsa av aktuella mätvärden och min/max temperatur. Loggrarna har en integrerad temperaturgivare som är monterad på ett unikt sätt i kapslingen som skyddar sensorn från skador men ger en snabb reaktionstid som mer motsvarar den hos en extern givare.

Temperaturloggern har minne för 7770 mätvärden och rullande 30 dagars min/max värden som kan avläsas på displayen.

Den visuella visningen av aktuell temperatur och tidigare larm är en viktig funktion i statiska applikationer som kylrum och kylskåp som kräver en visuell visning av aktuell temperatur och historik men kan också användas vid transporter där en direkt avläsning av de statistiska uppgifterna krävs utan användning av en dator.

Displayen är utformad för att ge en överblick av temperaturöverträdelser som har inträffat för både den aktuella avläsningen och upp till de senaste 30 dagarna.

Detaljer om överskridna gränsvärden kan kontrolleras genom att inspektera historiken direkt på displayen eller genom att ladda ner värdena till programvaran.

Loggern konfigureras enkelt med programvaran LogTag® Analyzer där man kan ställa in intervall, larmgränser, fördröjd start, m.m. Mätdata laddas ner till programvara där den kan analyseras i eller tabellform samt exporteras till andra applikationer som t.ex. Excel.

Ansluts till dator med en USB-vagga (LTI-HID) eller till LogTag Cloud via en WiFi-vagga (LIT-WiFi). OBS! Ingår ej.

Termometerns och LogTagens kvalitet

Termometern får ha en felvisning för den externa givaren, inklusive temploggens sladdlösa externa sensor, på högst ±1,0°C med mätosäkerheten:

• ±0,2°C i kyl, sval och rumstemperatur
• ±0,4°C i frys

Felvisningen för den interna givaren får vara högst ±2,0°C med mätosäkerheten ±1,0°C.

LogTag har en mätnoggraannhet på: ±3,0°C vid -20+40°C, bättre än ± 0,5 °C för övriga temperaturer.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på termometrar@n4.nu eller på telefon: +46 (0)8 400 544 80

I tjänsten ingår:

  • Batteribyte
  • Kalibrering
  • Kalibreringsbevis

    Statistik- och larmfunktioner kontrolleras inte.

Priser:

Samtliga priser anges exklusive moms.

Köp av ny kalibrerad termometer: Traditionell min/max termometer 795kr/st

Köp av ny kalibrerad LogTag: Traditionell LogTag 1580kr/st

Omkalibrering av termometer: Traditionell min/max termometer 630kr/st

Omkalibrering av LogTag: Kalibrering enligt standard temperatur för kyl, sval, Rum, eller Frys 905kr/st

All kalibrering utöver standardpunkter tex, 20°C till 25°C för rum eller 55°C till 60°C för inkubator tillkommer en kostnad på 905kr utöver standard-kostnaden för kalibrering och administrativa kostnader

Administration och frakt: Tillägg per kalibreringstillfälle och kund: 350kr/uppdrag

Beställning:

Beställning:
Använd formuläret här nedan. Formuläret används både för kalibrering av termometrar/LogTags och för beställning av nya termometrar/LogTags.

Emballera termometrar och LogTags ordentligt, gärna med bubbelplast. Om den har en extern givare börja med att rulla sladden runt termometern utan att använda tejp.

Skicka termometrarna och/eller LogTags till:

N4 Sverige AB
Forskargatan 20G
151 36 Södertälje

Märk försändelsen “termometrar” eller “LogTag”

Garanti & ansvar vid köp av ny LogTag eller Termometer:

Våra leverantörer ansvarar för att termometrarna fungerar enligt specifikation. Om en nyligen inköpt termometer eller LogTag från N4 Sverige AB inte fungerar som den ska kan den dock reklameras till N4 Sverige AB. N4 Sverige AB och termometerleverantörerna ansvarar inte för sekundära skador som en icke fungerande termometer kan orsaka till exempel kassationskostnad på grund av icke fungerande temperaturkontroll.