Design & Konstruktion

Design & Konstruktion

Helhetssyn och samverkan står i fokus för all vår verksamhet.
Vi är med tidigt i projekten med design, konstruktion och dokumentation detta för att minimera störningar senare i projekten.
Våra uppdrag omfattar hela kedjan från idé till drifttagning. 

Samordning och helhetstänk

Vi upprättar kompletta systemhandlingar och förfrågningsunderlag för ny- och ombyggnation av el- och automationsanläggningar. Vi gör förstudier för att ge er kunskap och förståelse om hur anläggningen kan optimeras.

Kunskap och engagemang 

Vi erbjuder personal med stort engagemang, gedigen kunskap och lång erfarenhet till alla delar som behövs i ett projekt.