• Svenska
 • Drift och underhåll

  Drift och underhåll

  Med vår kompetens inom fastighetsteknik kombinerad med kunskapen inom el- och automationssytem säkerställer vi den optimala driften av anläggningen.

  Samordning och helhetstänk

  I vårt erbjudande ingår det att identifiera, analysera och värdera tekniska och miljöpåverkande risker som kan tänkas påverka den optimala funktionen i systemen.

  Kunskap och engagemang

  Vi tar ett helhetsansvar och kombinerar teknik samt kompetens med lokal närvaro.