Drift och underhåll

Drift och underhåll

Med vår kompetens inom fastighetsteknik kombinerad med kunskapen inom el- och automationssytem säkerställer vi den optimala driften av anläggningen.

Samordning och helhetstänk

I vårt erbjudande ingår det att identifiera, analysera och värdera tekniska och miljöpåverkande risker som kan tänkas påverka den optimala funktionen i systemen.

Kunskap och engagemang

Vi tar ett helhetsansvar och kombinerar teknik samt kompetens med lokal närvaro.